Nasi odbiorcy

Powierzchnie magazynowe, położone w pobliżu głównych arterii, dają możliwość dotarcia i dystrybucji do największych miast w Polsce.
Nowoczesne, specjalistyczne samochody gwarantują, że dostarczane produkty są zawsze świeże i najwyższej jakości.


Do naszych odbiorców należą zarówno małe, jak i duże firmy, mamy ponad 2000 punktów handlu detalicznego w obsłudze.
Jesteśmy ponadto wyłącznym logistą firmy Danone na terenie Mazowsza.


©2014 Alpan Sp. z.o.o.